مترو تبریز
نقشه مسیر ها

خط یک :18 کیلومتر،18 ایستگاه ، پارکینگ،تعمیرگاه،هر دو دقیقه یک قطار 1000ن ری(30000 نفر در هر ساعت در هر جهت)
خط دو : 20 کیلو متر ،20 ایستگاه ، پارکینگ،تعمیرگاه،هر دو دقیقه یک قطار 1000نفری(30000 نفر در هر ساعت در هر جهت)
خط سه : 11 کیلو متر ،15 ایستگاه ، پارکینگ،تعمیرگاه،هر دو دقیقه یک قطار 1000نفری(30000 نفر در هر ساعت در هر جهت)
خط چهار : 10 کیلو متر ،12 ایستگاه ، پارکینگ،تعمیرگاه،هر دو دقیقه یک قطار 1000نفری(30000 نفر در هر ساعت در هر جهت)
خط حومه تبریز - سهند : 20 کیلو متر ،8 ایستگاه ، پارکینگ،تعمیرگاه،هر پبج دقیقه یک قطار 1000نفری(12000 نفر در هر ساعت در هر جهت)
 
ایستگاه ایل‌گلی خط یک متروی تبریز
خط یک متروی تبریز که از ایل‌گلی تا کوی لاله ادامه خواهد یافت، در سال ۱۳۸۰ خورشیدی به تصویب رسیده‌است. این خط از چهار بخش تشکیل یافته‌است

* بخش اول خط یک متروی تبریز که به‌صورت زیرگذر کم‌عمق خواهد بود، از طریق ضلع غربی بلوار شهید باکری ایل‌گلی را به سه‌راهی راهنمایی متصل خواهد نمود.
* بخش دوم خط یک متروی تبریز از سه‌راهی راهنمایی آغازشده و تا میدان دانشگاه ادامه خواهد یافت؛ این بخش به‌صورت تونل کم‌عمق در کنارهٔ جنوبی رودخانهٔ قوری‌چای خواهد بود؛ همچنین پل غیرهمسطحی نیز برروی بلوار ۲۹ بهمن برای عبور مترو تعبیه شده‌است.
* بخش سوم خط یک متروی تبریز که به‌صورت تونل عمیق خواهد بود، از میدان دانشگاه تا میدان ساعت و سپس میدان ۲۲ بهمن و چهارراه لاله ادامه خواهد یافت.
* بخش چهارم خط یک متروی تبریز که به‌صورت زیرگذر کم‌عمق خواهد بود، از چهارراه لاله شروع‌شده و به دپوی لاله منتهی خواهد شد.
 
ویژگی‌های متروی تبریز

* بزرگترین ایستگاه متروی ایران با 21 طبقه واقع در منطقه لاله
* پروژه دپوی لاله به عنوان بزرگترین مناقصه عمران شهری سال 1389 در آذربایجان شرقی به ارزش 330 میلیارد ریال
* ‌ بیشترین خطوط بین مترو کلانشهرهای کشور پس از تهران
* رکوردشکنی در سگمنت ‌گذاری تونل‌های مترو کشور
 
                بازگشت