آمار سايت
امروز : 526
ديروز : 387
ماه : 5814
كل : 600396
 
کمیته فنی
 
یعقوب وحید کیا

نام و نام خانوادگی:

 فوق لیسانس مدیریت دولتی
تحصیلات:
معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تبریز - مشاور ارشد حمل ونقل و ترافیک شهرداری تبریز-مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز - رئیس کمیته فنی ترافیک
سمت:
شهردار شهرستانهای استان آذربايجان شرقي 7 سال سوابق کاری:
مدیر عامل سازمان پایانه های شهرداری یکسال  
مدیر عامل شرکت واحد  4 سال  
کارشناس حمل ونقل ترافیک 2 سال - معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری 4 سال  
مقاله در مورد توانمند سازی حمل ونقل عمومی بعنوان راه کار اصلی حل مشکلات ترافیکی کارهای پژوهشی:

محمد رضا روشنی

نام و نام خانوادگی:

دکتری تخصصی مهندسی عمران تحصیلات:
عضو کمیته فنی سمت:
جانشین معاون فنی وعمرانی شهرداری تبریز و مدیر طرحهای آب شهردرای تبریز به مدت 9 سال سوابق کاری:
معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز به مدت 1 سال  
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز به مدت 1 سال  
چاپ 4 مقاله علمی و پژوهشی و ISI کارهای پژوهشی:
 
کریم باقری

نام و نام خانوادگی:

کارشناس ارشد شهرسازی از دانشگاه تهران تحصیلات:
 مدیر حمل و نقل و ترافیک استانداری-عضو کمیته فنی سمت:
دبیر شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان
دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت استان
نماینده سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور در کمیته رسیدگی به اتوبوسرانی بخش خصوصی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه ریزی شهری
عضو نظام مهندسی ساختمان استان و مهندس پایه یک شهرسازی
سوابق کاری:
 
کاربرد "جی آی اس" در مدیریت تهیه طرح های توسعه شهری
(ارایه شده در همایش بین المللی استانبول جی آی اس
کاربرد آکوستیک در معماری و شهرسازی
کاربرد جی آی اس در تهیه طرح های جامع و تفصیلی
کارهای پژوهشی:
محمد حسین اسحقی

نام و نام خانوادگی:

لیسانس عمران - فوق لیسانس مدیریت شهری تحصیلات:
معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز- عضو کمیته فنی سمت:
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 - 8 سال سوابق کاری:
شهردار منطقه 3 - 2 سال  
جانشین معاونت عمرانی مرکز - 2 سال  
مدیر عامل سازمان ترافیک -2 سال  
اتوماسیون عمرانی کارهای پژوهشی:
کنترل پروژه و بودجه عمرانی شهرداریها  
فرم های آماری عمرانی  
اصول و ضوابط و شرح خدمات کمیته فنی عمرانی و فنی ترافیکی  
4769991 شماره تماس :
mh.es.hagi@gmail.com
پست الکترونیک :
سرهنگ احمدعلی

نام و نام خانوادگی:

  تحصیلات:
رئیس پلبس راهور تبریز - عضو کمیته فنی سمت:

سوابق کاری:

 

 

 
 
مرتضی آبدار

نام و نام خانوادگی:

لیسانس تحصیلات:
معاون مالی و اداری شهرداری تبریز - عضو کمیته فنی سمت:
مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات سوابق کاری:
مسئول کارگروه نرم افزار  
شهردار منطقه 1  
تدوین مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری کارهای پژوهشی:
تدوین مقاله بایگانی و آرشیو الکترونیکی  
تدوین کتب شهرسازی و اتوماسیون فنآوری  
 

 

امیر شه شهی

نام و نام خانوادگی:

فوق لیسانس عمران

تحصیلات:
معاونت فنی
سمت:

معاونت خدمات شهری منطقه 3 از سال 76 به مدت 5 سال
معاونت خدمات شهری منطقه 8  به مدت 2 سال
ناظر عالی معاونت عمرانی شهرداری تبریز به مدت 2 سال
مدیر فنی و نظارت خدمات شهری و جانشین معاون خدمات شهری شهرداری تبریز به مدت 4 سال
شهردار  شهر جدید سهند به مدت 2 سال
سوابق کاری:
5230507-0411 شماره تماس :

 

 
علی مهدیپور  

نام و نام خانوادگی:

کارشناس مدیریت شهری

تحصیلات:
معاونت اجرائی سمت:
مدیرشبکه مخابراتی شهرداری تبریز – معاون خدمات شهری منطقه 7 - کارشناس اداره بازرسی شهرداری تبریز سوابق کاری:
5230507-0411 شماره تماس :
تدوین وجمع آوری مجموعه قوانین ، بخشنامه ها و مقررات خدمات شهری در2 جلد – مجموعه ضوابط کمیسیونها ی بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 1 جلد -  آئین نامه نحوه معاینه فنی خودرو کارهای پژوهشی: 
Ali.mh.42@yahOO.com پست الکترونیک :
 
مددی

نام و نام خانوادگی:


تحصیلات:
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی-عضو کمیته فنی سمت:

سوابق کاری:

 

 

کارهای پژوهشی:

 
 
محمدرضا نبیی

نام و نام خانوادگی:

لیسانس عمران تحصیلات:
مشاور شهردار در امور حمل و نقل ریلی  مشاور فنی سازمان پایانه های مسافری سمت:
معاون فنی و اجرایی سازمان قطار شهری تبریز - مدیر اجرایی طرح احداث مترو شهر تبریز - مدیر پایانه های مترو - مشاور شهردار منطقه3- مدیر پروژه لاله باغی - ناظر و مدیر پروژه های مختلف راه سازی- ساختمانی و ریلی در استانهای آذربایجانشرقی و غربی وتهران سوابق کاری:
مشاور شهردار منطقه 3 و مدیر پروژه مترو لاله باغی 1380 -1381  
ناظر پروژه های استان آذربایجان غربی و طراح پروژه هیا حمل و نقل شهری و تاریخی تبریز با مشاورین مختلف و پیمانکاران 1365-1379  
مقالات مختلف در خصوص سیستم های حفاری مکانیزه و تونلهای عمیق- تقاطعهای ریلی کارهای پژوهشی:
تدوین و در حال نگارش کتاب مترو و سیستم های حمل و نقل شهری و ارتباطات اجتماعی کلانشهرها  

   
علی اسماعیلی

نام و نام خانوادگی:

لیسانس مدیریت تحصیلات:
رئیس کارگزینی و رفاه-عضو کمیته فنی سمت:
معاونت اداری مالی سازمان مدیریت نظارت بر تاکسی رانی شهرداری تبریز سوابق کاری:
مقالات متعدد در خصوص حمل ونقل کارهای پژوهشی:
احد مقدم صفائی آذر

نام و نام خانوادگی:

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری و منطقه ای تحصیلات:
کارشناس-عضو کمیته فنی سمت:
سازمان جهاد کشاورزی، مسئول مطالعات 1366 تا 1368 سوابق کاری:
وزارت کشور، کارشناس مطالعات 1368 تا 1370  
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، 1370 تا 1374  
مکان یابی پارکینگ های عمومی کارهای پژوهشی:
مکان یابی تاسیسات و تجهیزات شهری  
رحمان ایمان نژاد

نام و نام خانوادگی:

 فوق دیپلم علوم انتظامی
تحصیلات:
مدیر عامل سازمان تاکسی رانی -عضو کمیته فنی سمت:
رئیس اداره نظارت بر اماکن عموممی استان آذربایجان شرقی - رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عموممی استان آذربایجان شرقی
سوابق کاری:
 مقالات مختلف در حوزه اجتماعی ، شهروندی و پیشگیری از جرائم - بحث های گردشگری در حوزه اتباع خارجی و امور گذرنامه
کارهای پژوهشی: 

سیاوش راهری

نام و نام خانوادگی:

فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحصیلات:
ناظر فنی پروژه های ترافیکی- دبیر کمیته فنی شورای ترافیک-عضو کمیته فنی سمت:
سازمان اتوبوس رانی تبریز - کارشناس کمیته حمل ونقل شهری یک سال سوابق کاری:
شورای اجرائی مترو  
کارشناس سازمان ترافیک - مسئول دفتر فنی - ناظر پروژه های ترافیکی از سال 1370 تا کنون  
ارائه مقاله مدیریت پارکینگ های حاشیه ای و طرح کارت بانک به دومین کنفرانس مهندسی ترافیک سال 1375 کارهای پژوهشی:
پایان نامه کارشناسی ارشد - برنامه ریزی و مکان یابی برای تجهیزات سیستم های حمل ونقل هوشمند 1387  
کتاب بانک اطلاعات شهری تبریز 1375  


 

 
   
سیروس تقی زاده

نام و نام خانوادگی:

لیسانس تحصیلات:
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی-عضو کمیته فنی سمت:
مسئولیت  آماد و پشتیانی سپاه عاشورا سوابق کاری:
   
 
نوشته شده در   چهارشنبه ششم مرداد 1389  ساعت  08:05 قبل از ظهر   توسط   مدير سايت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
چاپ         ارسال برای دوستان        بازگشت