امروز
جمعه
فروردين 1399
22
قمری:17 شعبان 1441

میلادی:10 آوریل 2020
 
تاریخ : سه شنبه 5 فروردين 1399     |     کد : 2206

برگزاری اولین جلسه شورای اداری سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز در سال۱۳۹۹

.


 به گزارش روابط عمومی سا مان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز اولین جلسه شورای اداری سازمان با حضور مدیرعامل  و معاونین و مدیران واحدهای مختلف سازمان درجهت بررسی مسائل مهم اداری و شیفت بندی مدیریتی و ستادی و اجرایی  و به منظور خدمات دهی به شهروندان در صورت ضرورت و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا برگزار شد . 
دراین جلسه بر لزوم انجام امور محوله سازمان در حوزه ترافیکی و خدمات کارگاهی و اجرایی تاکید و رسیدگی به امور مربوط به ارباب رجوع به بعداز ۱۵ فروردین موکول گردید .سازمان ترافیک