امروز
يکشنبه
فروردين 1400
22
قمری:29 شعبان 1442

میلادی:11 آوریل 2021
 
 سوابق مدیرعامل


اصغر آدی بیگ
مدیر عامل و عضو هیت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
مدارک تحصیلی :
دکتری حرفه ای مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
فوق لیسانس عمران
سوابق و رزمه:
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
مدیرکل سابق اداره فنی مهندسی و ایمنی و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
مدیر سابق پیمان و نظارت شهرداری کلانشهر تبریز
مدیر سابق اداره امور مناطق معاونت فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز
رئیس کارگروه ستاد معاینه فنی خودرو شهرستان تبریز
رئیس کمیته فنی و ترافیک شهرداری تبریز
رئیس کمیته ویژه ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
رئیس کمیته کارشناسی و ایمنی ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
عضو شورای نامگذاری شهرداری تبریز
رئیس کمیته سامانه هوشمند
 
 
 
عضو شورای اسلامی شهر سردرود در دوره سوم و چهارم و پنجم
رئیس شورای اسلامی شهر سردرود(دوره چهارم )
نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان تبریز(دوره چهارم )
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
عضو نظام مهندسی استان
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر سردرود
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر سردرود (دوره چهارم )
 
عضو سابق
کمیته تخصصی آسفالت شهرداری کلانشهر تبریز
کمیته تخصصی بتن شهرداری کلانشهر تبریز
کمیته فنی سازمان عمران
کمیته فنی و بازرگانی معاونت حمل و نقل و ترافیک
کمیته فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز
کمیته فنی و بازرگانی معاونت فنی و عمرانی
هیات عالی معاونت فنی و عمرانی
کارگروه نظارت شورای فنی استان
 

 

سوابق پژوهشی :
بررسی رفتار لرزه ای سیستم قاب های مهاربند شورون زانویی
مقایسه پارامترهای لرزه ای سیستم قاب های مهاربند
اهمیت بهسازی و مناسب سازی معابر شهری از دیدگاه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز
نقش پیاده راهها در شبکه حمل و نقل و ترافیک شهری