امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
 سوابق مدیرعامل


مهندس محمد حسین اسحقی
مدیر عامل و عضو هیت مدیره سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری کلانشهر تبریز

مدارک تحصیلی :
لیسانس عمران

فوق لیسانس مدیریت شهری

سوابق و رزمه:
سرپرست شهرداری کلانشهر تبریز
جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز
شهردار منطقه 3
معاون فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز

رئیس کارگروه ستاد معاینه فنی خودرو شهرستان تبریز
رئیس کمیته فنی و ترافیک شهرداری تبریز
رئیس کمیته ویژه ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
رئیس کمیته کارشناسی و ایمنی ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
عضو شورای نامگذاری شهرداری تبریز
رئیس کمیته سامانه هوشمند