امروز
پنجشنبه
مرداد 1398
31
قمری:21 ذو الحجة 1440

میلادی:22 اوت 2019
 
 سرعتکاه ها
 
دتایل تابلو سرعتکاه
سرعت کاه 4 متری با محدودیت دید
سرعت کاه 4متری بدون محدودیت دید
سرعت کاه 7 متری با محدودیت دید
سرعت کاه 7 متری بدون محدودیت دید
گذرگاه برجسته عابر پیاده با محدودیت دید
گذرگاه برجسته عابر پیاده بدون محدودیت دید