امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
  معاینه فنی در یک نگاه
 
  مرکز معاینه فنی خودرو
ضرورت انجام معاینه فنی

1-1- مقدمه

بیش از یکصد سال از ظهور پدیده ای بنام اتومبیل می گذرد ، در طول تاریخ حیات ، انسان همواره به وسیله ای قابل اعتماد برای جا به جایی سریع احتیاج داشته است و با ظهور اتومبیل این آرزو تحقق یافت . از نخستین روزهایی که چرخهای اتومبیل ها بر روی خیابانهای شهرها به حرکت در آمدند ، معایب و محاسن آنان نیز در زیر نگاه تیزبین متخصصان مختلف به نقد کشیده شد ، یک اتومبیل به تنهایی وسیله ای سریع ، راحت ، مفرح و تا حدود زیادی ایمن است ، لیکن هنگامی که مجموعه اتومبیل ها را در یک سیستم حمل و نقل مورد ارزیابی قرار دهیم ، آنگاه معایب و نکات گوناگون منفی در این زمینه پدیدار می گردند : خطاهای رانندگی ، تصادفات ، ضعف برنامه های ترافیکی ، مشکلات ساختاری خیابانها و جاده ها که برای هر یک از این مشکلات نیز به دانش خاص و تحقیقات گسترده ای نیازمندیم .

2-1- تاریخچه معاینه فنی در ایران
در آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1353 ، معاینه فنی برای خودروهای عمومی پیش بینی گردیده است لیکن فقدان تجهیزات مورد نیاز و دستورالعمل های لازم و پرسنل متخصص ، میزان ثمر بخشی معاینات فنی را بامشکل فراوانی مواجه نمود . از طرف دیگر وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران که با تایید کارشناسان بیش از 70 درصد آن ناشی از تردد وسایل گوناگون است ، مسئولین شهرداری تهران را در نیمه دوم سال 1369 مصمم به تاسیس ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها نموده تا نسبت به سرو سامان دادن به انجام معاینات فنی برای کلیه خوروها ( و از جمله خودروهای شخصی که در آیین نامه راهنمایی و رانندگی ذکری از آنها به میان نیامده بود ) اقدام شود .3-1- معاینه فنی در قانون
ذکر این نکته ضروری است که اقدامات صورت گرفته جهت انجام معاینات فنی خودروها باید دارای مستندات قانونی لازم باشد . با توجه اهمیت معاینه فنی خودروها و تاثیر آن در کاهش آلودگی هوای تهران ، مجلس محترم شورای اسلامی قوانین مورد لزوم برای انجام معاینات فنی خودوها را در قالب نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در تاریخ 1374/2/3 به تصویب رسانیده است و در این زمینه مواد 5و6 این قانون اشعار میدارد :

ماده 5- هر وسیله نقلیه موتوری که بکارگرفته می شود باید دارای گواهینامه مخصوص مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلود کننده های هوا باشد . دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز تایید سازمان حفاظت محیط زیست که توسط شهرداریها ایجاد می گردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند . در غیر اینصورت از تردد وسایل نقلیه مذکور به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود جلوگیری خواهد شد".

ماده 6- شهرداریها ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل ونقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد".
همچنین در راستای بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب هیئت محترم وزیران مورخ 82/8/7 رانندگی با وسیله نقلیه ای که فاقد برگ معاینه فنی معتبر باشند ممنوع است و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسیله نقلیه خویش را جهت انجام معاینه فنی در مراکز مجاز تعیین شده حاضر و پس از احراز شرایط لازم برگ یا برچسب معاینه دریافت نمایند.