امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
  پارک حاشیه ای


مقدمه :

رشد جذابیت و تمایل به استفاده از وسابل نقلیه شخصی در انجام سفرهای درون شهری موجب افزایش تبعات منفی ناشی از آن در سطح شبکه معابر گردیده است از جمله مشکلات بوجود آمده در اثر این امر بالا رفتن تقاضای پارک خودرو می باشد که پدیده هایی مانند پارک خودرو در حاشه معابر و اشغال سطحی از فضای کنار خیابان را بوجود می آورد یکی از راه کارهای مقابله با این مشکل ، مدیریت پارک حاشیه ای می باشد که پس از شناسایی خصوصیات و شرایط عملکردی معابر با اعمال قوانین پارک حاشیه ای و مقررات خاص محدودیت هایی برای پارک خودروها در معابر وضع می گردد .

برخی از سیاست هایی که جهت تغییر در شیوه سفر اجرا می گردد عبارت اند از :

1-     استراتژی مدیریت تقاضای سفر ( با کنترل و ممنوعیت فضاهای پارک حاشیه ای سفر به وسیله وسائل نقلیه شخصی ، کاهش و یا حذف گردد )

2-     استراتژی های مدیریت پارکینگ ( فضاهای پارک حاشیه ای به شکل کنترل شوند تا توزیع عادلانه تری میان کاربران صورت پذیرد )

3-     سیاست های بازگرداندن هزینه ساخت پارکینگ ( فضاهای پارکینگ به ویژه پارکینگ های حاشیه ای طوری قیمت گذاری شوند تا علاوه بر ایجاد محدودیت هزینه های ساخت پارکینگ برگردانده شود )

 

 

هدف از ایجاد طرح پارکبانی :

1-     توزیع عادلانه جا پارک

2-     جلوگیری از توقف طولانی مدت در حاشه معابری که تقاضای پارک زیاد است

3-     ایجاد محدودیت و به تبع آن جلوگیری از سفرهای غیر ضروری

4-     ترغیب اصناف و کسبه و کارکنانی که خودروشان به مدت طولانی نیاز به پارک دارد برای استفاده از وسال نقلیه عمومی

5-     جلوگیری از توقف های دوبله و کاستن از بار ترافیکی محل

6-     مدیریت پارک خودروها در حاشه خیابان ها

7-     استفاده از درآمد طرح در احداث پارکینگ و اجرای طرح های ترافیکی

 

مسیرهای پارکبانی ( کارت پارک)

-         سربالائی ولیعصر حد فاصل دادگستری تا پزشکی قانونی (ضلع سربالائی )

-         خیابان قانون حدفاصل دادگستری تا پل توانیر ( هر دو ضلع )

-         خیابان برنامه و بودجه پشت شهرداری منطقه 2 (ضلع شمالی و جنوبی )

-         خیابان مدرس ( شلع شمالی و جنوبی )

-         خیابان طالقانی حد فاصل 17 شهریور تا تقاطع پاستور (ضلع غربی )

-         خیابان شریعتی جنوبی حد فاصل پاستور تا آزادی ( ضلع شرقی و غربی )

-         پشت مصلی امام (ره) حد فاصل کوچه ارک تا طالقانی (ضلع شمال و جنوبی )

-         کوچه ارک امتداد دیوار مصلی امام (ره) ( ضلع شرقی)

-         خیابان فلسطین جنوبی حدفاصل چهارراه فلسطین تا تقاطع ترمینال قدیم ( ضلع غربی و شرقی )

-         خیابان توحید حدفاصل چهارراه فلسطین تا تقاطع قدس با منجم (ضلع جنوبی)

-         خیابان 22 بهمن حد فاصل قونقا تا تقاطع قطران (ضلع شمالی و جنوبی )

 

 ساعات کار :

ساعات کار پارکبانی مکانیزه از ساعت 7صبح لغایت 21 شب 

ساعات کار پارکبانی کارت پارک از ساعت 7:30 صبح لغایت 22:30 شب

 

نحوره شارژ کارت پارک مکانیزه

 

1-     توسط کارت فروشان مستقر در مسیرهای پارکبانی مکانیزه

2-     کیوسک شارژ واقع در فلکه بزرگ ولیعصر

مسیر های پارکبانی (مکانیزه)

* ولیعصر - حد فاصل فلکه مخابرات تا فلکه بارنج ( ضلع شمالی و جنوبی )
* ولیعصر -  حد فاصل فلکه مخابرات تا چهارراه شریعتی ( ضلع غربی و شرقی)
* ولیعصر - چهارراه شریعتی تا تقاطع سعدی ( ضلع شمالی و جنوبی )
* وایعصر - شهریار حد فاصل فلکه بازار تا پروین اعتصامی ( ضلع شرقی و غربی )
* ولیعصر - کریم خان زند فلکه بزرگ تا سه راه تختی ( ضلع شرقی و غربی )
* سه راهی ولیعصر تا فلکه بارنج ( ضلع شرقی و غربی )
* ضلع جنوب شرقی زیرگذر آبرسان ( ضلع جنوبی )
* خیابان امام - باغ فجر تا کوی بزرگمهر ( ضلع جنوبی )
* خیابان ششگلان ( ضلع شمالی و جنوبی)
* خیابان دانشسرا (ضلع شمالی و جنوبی )
* خیابان ارتش شمالی ( ضلع شرقی)
* خیابان ارتش جنوبی - میدان ساعت تا خیابان آزادی ( ضلع شرقی و غربی)
* خیابان مصلی - حدفاصل طالقانی تا ارتش (ضلع شمالی و جنوبی)
* خیابان طالقانی - حد فاصل سه راه طالقانی تا ارتش (ضلع شمالی و جنوبی )
* خیابان 17 شهریور - حد فاصل شریعتی تا ارتش (ضلع شمالی و جنوبی )
* خیابان شریعتی - حد فاصل میدان نماز تا تقاطع 17 شهریور ( ضلع شرقی)
* خیابان شریعتی جنوبی -حد فاصل 17 شهریور تا تقاطع پاستور (ضلع شرقی وغربی )
* خیابان والمان - حد فاصل شریعتی تا پشت مصلی (ضلع شمالی و جنوبی)
* خیابان فردوسی (ضلع شرقی )
* خیابان محققی غربی ( ضلع جنوبی)
* خیابان جمهوری اسلامی- حدفاصل میدان نماز تا چهارراه فلسطین (ضلع شمالی و جنوبی)