امروز
يکشنبه
فروردين 1400
22
قمری:29 شعبان 1442

میلادی:11 آوریل 2021
 
  تاریخچه

 سازمان ترافیک تبریز در مرداد ماه سال 1370 با هدف ارائه خدمات و مطالعات ترافیکی و بهبود، ساماندهی و روان سازی ترافیکی در سطح شهر زیر نظر شهرداری تبریز فعالیت خود را آغاز نمود. انجام مطالعات کارشناسی و ارائه طرح های ترافیکی، تهیه و نصب انواع تابلوهای اطلاعاتی، انتظامی، راهنمایی رانندگی، اجرای خط کشی معابر شهری، تهیه ،نصب و نگهداری شبکه چراغ های راهنمائی و رانندگی اعمال مدیریت بر پارکهای حاشیه ای و پارکینگ‌ها عمده‌ترین فعالیت‌های این سازمان از بدو تاسیس بوده است.
اساسنامه سازمان ترافیک در سال 1382 به تصویب وزارت کشور رسیده و ابلاغ شده است.که بر اساس شرح وظایف مندرج در آن واحدهای مختلف سازمان انجام وظیفه می نمایند.شاخص تیرن واحدهای فنی و اجرای سازمان عبارتند از :

- مرکز کنترل ترافیک

- پارک آموزش ترافیک کودکان

- کارگاه فنی و اجرائی

- دفتر فنی و کارشناسی

- مرکز معاینه فنی خودرو

- طرح پارک بان

سازمان ترافیک با نگاهی به چشم انداز توسعه و با لحاظ کردن رشد و توسعه روزافزودن ،شهرنشینی وآمارخودروها سعی دارد تا با استفاده از ابزار المانهای مدرن ترافیکی و به کارگیری روشهاو دستاوردهای علمی دنیا ضمن ساماندهی ترافیک شهری گامهای موثری را در جهت قانون مداری و برقراری نظم اجتماعی و تامین حقوق شهروندان بردارد و در این مسیر به پشتوانه تلاشهای مستمر و شبانه روزی پرسنل خدوم و زحمتکش خود پروژه ها و خدمات اجرائی مورد نیاز معابر شهر را انجام داده و با توسعه مرکز کنترل ترافیک و تجهیز تقاطع ها به سیستم های هوشمند مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری ،ترافیکی روان در معابر شهری ایجاد نماید.