امروز
سه شنبه
اسفند 1397
28
قمری:12 رجب 1440

میلادی:19 مارس 2019
 
 آرشیومناقصات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک های فجر و پایدار به مدت یک سال

آگهی مزایده پارکینک های فجر و پایدار به مدت یک سال آگهی مزایده پارکینک های فجر و پایدار به مدت یک سال
دوشنبه 9 اسفند 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک های پشت مسجد انگجی و برج سفید آبرسان

آگهی مزایده پارکینک های پشت مسجد انگجی و برج سفید آبرسان
چهارشنبه 27 بهمن 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک گلستان و پایدار

آگهی مزایده پارکینک گلستان و پایدار آگهی مزایده پارکینک گلستان و پایدار
چهارشنبه 6 بهمن 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک طبقاتی گلستان ، ابریشم و مسیرهای پارکبانی 3 و 6 و یک باب انباری در پارکینک طبقاتی سهند

آگهی مزایده پارکینک طبقاتی گلستان ، ابریشم و مسیرهای پارکبانی 3 و 6 و یک باب انباری در پارکینک طبقاتی سهند
سه شنبه 27 مهر 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی شماره یک و پارکینک زیر پل چهارراه ابوریحان

آگهی مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی شماره یک و پارکینک زیر پل چهارراه ابوریحان
دوشنبه 29 شهريور 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده حق بهره برداری از پارکینک طبقاتی سهند و پارکینک روباز بقائیه و مسیر پارکبانی شماره 5

آگهی مزایده حق بهره برداری از پارکینک طبقاتی سهند و پارکینک روباز بقائیه و مسیر پارکبانی شماره 5
دوشنبه 11 مرداد 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه پروژه اصلاحات هندسی

آگهی مناقصه پروژه اصلاحات هندسی
شنبه 2 مرداد 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه خط کشی محوری در سطح شهر تبریز

آگهی مناقصه خط کشی محوری در سطح شهر تبریز
دوشنبه 21 تير 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه اصلاحات هندسی در سطح شهر

آگهی مناقصه اصلاحات هندسی در سطح شهر
شنبه 29 خرداد 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه خریداری تجهیزات ترافیکی

آگهی مناقصه خریداری تجهیزات ترافیکی
چهارشنبه 26 خرداد 1395