امروز
سه شنبه
آذر 1397
20
قمری:04 ربيع الثاني 1440

میلادی:11 دسامبر 2018
 
 آرشیومناقصات
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک های فجر و پایدار به مدت یک سال

آگهی مزایده پارکینک های فجر و پایدار به مدت یک سال
دوشنبه 9 اسفند 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک های پشت مسجد انگجی و برج سفید آبرسان

چهارشنبه 27 بهمن 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک گلستان و پایدار

آگهی مزایده پارکینک گلستان و پایدار
چهارشنبه 6 بهمن 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده پارکینک طبقاتی گلستان ، ابریشم و مسیرهای پارکبانی 3 و 6 و یک باب انباری در پارکینک طبقاتی سهند

سه شنبه 27 مهر 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی شماره یک و پارکینک زیر پل چهارراه ابوریحان

دوشنبه 29 شهريور 1395

آگهی مزایده

آگهی مزایده حق بهره برداری از پارکینک طبقاتی سهند و پارکینک روباز بقائیه و مسیر پارکبانی شماره 5

دوشنبه 11 مرداد 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه پروژه اصلاحات هندسی

شنبه 2 مرداد 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه خط کشی محوری در سطح شهر تبریز

دوشنبه 21 تير 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه اصلاحات هندسی در سطح شهر

شنبه 29 خرداد 1395

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه خریداری تجهیزات ترافیکی

چهارشنبه 26 خرداد 1395