امروز
چهارشنبه
مهر 1398
24
قمری:17 صفر 1441

میلادی:16 اکتبر 2019
 
 مناقصات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

📣آگهی تجدید مزایده عمومی

📣آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
يکشنبه 14 مهر 1398

📣آگهی تجدید مزایده عمومی

📣آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
پنجشنبه 14 شهريور 1398

📣آگهی تجدید مناقصه عمومی

📣آگهی تجدید مناقصه عمومی  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
چهارشنبه 13 شهريور 1398

📣آگهی مزایده عمومی

📣آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجاره منافع و حق بهره برداری از پارک سوار بین شهری را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید..
دوشنبه 28 مرداد 1398

📣آگهی مزایده و مناقصه عمومی

📣آگهی مزایده و مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
پنجشنبه 24 مرداد 1398

📣آگهی مناقصه عمومی

📣آگهی مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجرای دو پروژه را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید..
سه شنبه 22 مرداد 1398

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ فجر به آدرس شریعتی جنوبی خیابان والمان و پارکینگ پشت مسجد انگجی واقع در خیابان جمهوری اسلامی و پارک سوار زیر پل کابلی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه 25 خرداد 1398

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجرای پروژه خط کشی و خرید تجهیزات ترافیکی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه 22 خرداد 1398

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد..
سه شنبه 7 خرداد 1398

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد..
شنبه 21 ارديبهشت 1398