امروز
پنجشنبه
تير 1398
6
قمری:24 شوال 1440

میلادی:27 ژوئن 2019
 
 آرشیومناقصات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ فجر به آدرس شریعتی جنوبی خیابان والمان و پارکینگ پشت مسجد انگجی واقع در خیابان جمهوری اسلامی و پارک سوار زیر پل کابلی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
شنبه 25 خرداد 1398

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجرای پروژه خط کشی و خرید تجهیزات ترافیکی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه 22 خرداد 1398

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد..
سه شنبه 7 خرداد 1398

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد..
شنبه 21 ارديبهشت 1398

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد...
پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد...
يکشنبه 26 اسفند 1397

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد...
چهارشنبه 3 بهمن 1397

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد....
دوشنبه 28 آبان 1397

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد...
چهارشنبه 23 آبان 1397

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد...
چهارشنبه 14 شهريور 1397