امروز
يکشنبه
آبان 1399
4
قمری:08 ربيع الأول 1442

میلادی:25 اکتبر 2020
 
 مناقصات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه و مزایده عمومی

آگهی مناقصه و مزایده عمومی روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
چهارشنبه 18 تير 1399

آگهی مناقصه و مزایده عمومی

آگهی مناقصه و مزایده عمومی روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
دوشنبه 16 تير 1399

آگهی مناقصه و مزایده عمومی

آگهی مناقصه و مزایده عمومی .
پنجشنبه 29 خرداد 1399

آگهی مناقصه و مزایده عمومی سازمان ترافیک...

آگهی مناقصه و مزایده عمومی سازمان ترافیک... آگهی مناقصه و مزایده
چهارشنبه 2 بهمن 1398

📣آگهی تجدید مناقصه عمومی

📣آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
شنبه 14 دي 1398

📣آگهی تجدید مزایده عمومی

📣آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
يکشنبه 14 مهر 1398

📣آگهی تجدید مزایده عمومی

📣آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
پنجشنبه 14 شهريور 1398

📣آگهی تجدید مناقصه عمومی

📣آگهی تجدید مناقصه عمومی  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
چهارشنبه 13 شهريور 1398

📣آگهی مزایده عمومی

📣آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجاره منافع و حق بهره برداری از پارک سوار بین شهری را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید..
دوشنبه 28 مرداد 1398

📣آگهی مزایده و مناقصه عمومی

📣آگهی مزایده و مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
پنجشنبه 24 مرداد 1398