امروز
يکشنبه
خرداد 1398
26
قمری:13 شوال 1440

میلادی:16 ژوئن 2019
 
تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395     |     کد : 1113

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه اجرای پروژه توسعه و تجهیز 20 تقاطع شهر تبریز به سیستم های کنترل هوشمند مرکزی چراغ های راهنمایی و رانندگی (scats)

آگهی تجدید مناقصه سیستم های کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی و رانندگی


سازمان ترافیک