امروز
پنجشنبه
تير 1398
6
قمری:24 شوال 1440

میلادی:27 ژوئن 2019
 
تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397     |     کد : 1687

نشست مدیر کل گمرک استان با مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

ورود و خروج کامیونها به اداره کل گمرک ساماندهی می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز ، مهندس آدی بیگ مدیرعامل سازمان ترافیک  طی دیداری که با مدیر کل گمرک استان داشت با اشاره به اینکه یکی ازمعضلات ترافیکی مسیر راه آهن بطرف آذرشهر ورود وخروج وسایط نقلیه سنگین به اداره گمرک مخصوصا درساعت اوج ترافیک می باشد .
وی افزود : انتظار می رود همه ادارات ونهادهابرای رفع ترافیک ناشی از ادارات خود برنامه داشته باشند تا شهروندان درراه بندان وترافیک های سنگین زمان خود را از دست ندهند وناهنجاریهای ترافیکی سبب ناهنجاریهای رفتاری واجتماعی نشود .
خانم مهندس اورنگی مدیر کل گمرک استان نیز در این دیدار گفت :  در راستای تعامل و همکاری با سازمان ترافیک و حل مشکل ترافیک مسیر راه آهن به طرف آذر شهر در آینده نزدیک ورود و خروج کامیونها به اداره گمرک ساماندهی خواهد شد .


سازمان ترافیک