امروز
پنجشنبه
تير 1398
6
قمری:24 شوال 1440

میلادی:27 ژوئن 2019
 
تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397     |     کد : 1688

مدیر عامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز خبر داد:

ساماندهی وحذف زواید ترافیکی از میادین و تقاطع های شهر تبریز

به گزارروابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز ؛ در جلسه مدیران سازمان حمل ونقل که با حضور مدیر عامل ومدیران واحد های مختلف سازمان در محل اتاق مدیریت برگزار شد ، مدیر عامل سازمان دستور اجرای عملیات  پاکسازی زواید بصری و غیر ضروری در میادین، تقاطع ها و مسیر های اصلی تبریز خبر داد و گفت: ضرورت دارد فرم هایی تهیه ودر کمیته تابلو تایید شود تا جزییات مشکلات تقاطع ها ومیادین در آن درج واین طرح در کنار برنامه ریزی های مستمربا انسجام هر چه بیشتر اجرایی شود.

 

 


سازمان ترافیک