امروز
يکشنبه
خرداد 1398
26
قمری:13 شوال 1440

میلادی:16 ژوئن 2019
 
تاریخ : سه شنبه 18 دي 1397     |     کد : 1732

نشست دبیر کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان با مدیرعامل سازمان ترافیک

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک:

هماهنگی و تعامل سازمان ترافیک با تمامی نهادهای شهری و استانی می تواند در تحقق برنامه ها و اهداف بستر مناسبی باشد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تبریز ، مدیرعامل سازمان ترافیک در این نشست گفت: طرح های ترافیکی شهر و هوشمند سازی ترافیکی شهر تبریز بخصوص در نقاط پر حادثه هم چون پاسداران ، کمربندی میانی و... و به تصویب رساندن طرح های مطرح شده در کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان می تواند در کاهش آمار حوادث و ایمن سازی تردد شهروندان بسیار موثر باشد.





 


سازمان ترافیک