امروز
شنبه
فروردين 1398
31
قمری:15 شعبان 1440

میلادی:20 آوریل 2019
 
تاریخ : پنجشنبه 22 فروردين 1398     |     کد : 1827

برگزاری کلاس آیین نگارش در سازمان حمل و نقل و ترافیک

کارگاه آموزش آیین نگارش با هدف ارتقاء سیستم مکاتبات اداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، امروزه آموزش به عنوان یکی از روش های توسعه منابع انسانی سازمان ها مطرح می باشد. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. پرورش انسان های زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع انسانی یاد می شود، ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمان ها برای بقاء و پیشرفت در جهان پرتغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند؛ به همین دلیل آموزش به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی مطرح بوده و همواره در تدوین برنامه های توسعه یا تغییرات سازمانی به عنوان عامل مهم مورد توجه قرار می گیرد.
به همین منظور و در راستای ارتقاء سیستم مکاتبات اداری کارکنان و همکاران سازمان، کارگاه آموزش آیین نگارش اداری برای کلیه همکاران در سالن حرکت سازمان ترافیک برگزار شد.


 


سازمان ترافیک