امروز
سه شنبه
مرداد 1398
1
قمری:20 ذو القعدة 1440

میلادی:23 ژوئیه 2019
 
تاریخ : يکشنبه 26 خرداد 1398     |     کد : 1906

مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک:

وظیفه شناسی و آشنایی با وظایف انتظار اولیه من از هر یک از اعضای خانواده سازمان ترافیک است

جلسه کارکنان سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز در محل سالن حرکت سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز، جلسه نشست همکاران مجموعه سازمان حمل ونقل با حضور مدیر عامل سازمان معاونین ومدیران وکلیه کارکنان در سالن حرکت سازمان برگزار گردید
عباسی مدیر امور اداری در ابتدای حلسه به لزوم رعایت حضور منظم کارکنان ورعایت نظم وساعات اداری تاکید کرد وافزود: با توجه به لزوم تقید به قوانین اداری لازم است کلیه همکاران نظم وقوانین اداره را در هنگام حضور وغیاب چه مرخصی وماموریت رعایت بفرمایند
مدیر عامل سازمان ترافیک در این جلسه ضمن سپاس از تلاش کلیه همکاران گفت : برای رسیدن به اهدافمان لازم است که نظم اداری را در سازمان حاکم کرده ودر ورود وخروج خود تابع قوانین باشیم که این امر هم باعث ارامش روحی روانی خودمان وهم باعث پیشبرد بهینه برنامه هایمان خواهدبود
اصغر ادی بیگ افزود : وظیفه شناسی واشنایی با وظایف انتظار اولیه من از هر یک از اعضای خانواده سازمان ترافیک است یعنی نظم ،وظیفه شناسی وپیگیری مستمر مسیولیتهای محوله سبب پیشبرد بهینه امور خواهد بود
در این راستا امروز رییس اداره نظارت وایمنی ترافیک سازمان حمل ونقل وترافیک منصوب میشود تا با بهره گیری از امکانات موجود وهمکاری سایر همکاران در انجام مسیولیتهای محوله موفق عمل نماییم
در انتهای جلسه اقای مهندس رضا نسیانی با ابلاغ مدیر عامل سازمان به عنوان رییس اداره نظارت وایمنی ترافیک سازمان منصوب شد
 


سازمان ترافیک