امروز
پنجشنبه
آبان 1398
23
قمری:17 ربيع الأول 1441

میلادی:14 نوامبر 2019
 
تاریخ : پنجشنبه 13 تير 1398     |     کد : 1918

توسط سازمان حمل ونقل وترافیک شهردرای تبریز انجام گرفت :

آغاز عملیات اجرایی سیستم جدید پارک حاشیه ای

خط کشی وشماره گذاری وکد گذاری مسیرهای پارکبانی

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهردرای تبریز ، مدیر عامل سازمان ترافیک با اعلام این خبر گفت : استراتژی مدیریت تقاضای سفر با کنترل وممنوعیت فضاهای پارک حاشیه ای امکان پذیر است تا توزیع عادلانه ای میان کاربران صورت پذیرد
اصغر آدی بیگ افزود : پارکینگ حاشیه ای قسمتی پاركينگ حاشيهاي قسمتي از سطح معابر را كه ميتوانست براي عبور وسايل نقليه مورد استفاده قـرارگيرد، به محل توقف اتومبيلها تبديل ميكند. بنابراين تعيين محلهايي در معـابر شـهري كـه پـارك در آنهـا مجاز و يا غيرمجاز باشد، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است  
وی ادامه گفت : به علت تقاضاي زياد پاركينگ در مناطق مركزي شهر و اشغال فضاهاي پارك توسط ساير وسايل نقليه،اتومبيلهايي كه به دنبال فضاي پـارك مـيگردنـد، بـه حجـم ترافيـك و ميـزان تـداخل در ترافيـك عبـوريميافزايند. بنابراين در کلانشهر با استفاده از روشهاي مديريت پـارك حاشـيهاي، مـيتـوان از ظرفيـت موجود پارك حاشيه اي براي ارائه سرويس به تقاضاي بيشتر استفاده نمود تا از تعـداد وسـايل نقليـه سـرگردان براي يافتن فضاي پارك كاسته شود.
مدیرعامل سازمان ترافیک سیستم جدید مدیریت پارک حاشیه ای را هوشمند وکارآمد دانست وگفت : با راه اندازی این سیستم در روزهای اتی شاهد حل معضل ومشکلات موبوط به پارک حاشیه ای خواهیم شد .

سازمان ترافیک