امروز
شنبه
آذر 1398
23
قمری:17 ربيع الثاني 1441

میلادی:14 دسامبر 2019
 
تاریخ : يکشنبه 13 مرداد 1398     |     کد : 1959

ویژگی های نرم افزار سیستم پارکبانی جدید( گزینه چراغ راهنما )

یکی از ویژگی های این نرم افزار ، گزینه چراغ راهنما می باشد که وضعیت ترافیکی راهها را با مشخص نمودن میزان تراکم عبور و مرور نشان می دهد
سازمان ترافیک