امروز
سه شنبه
اسفند 1398
6
قمری:01 رجب 1441

میلادی:25 فوریه 2020
 
تاریخ : يکشنبه 10 شهريور 1398     |     کد : 1975

در جلسه مدیران سازمان ترافیک مطرح شد

مدیریت هزینه ها و کاهش هزینه های جاری در اولویت کاری مدیران قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، جلسه مدیران سازمان ترافیک با حضور مدیرعامل سازمان ترافیک و کلیه مدیران واحدها در اتاق جلسه سازمان برگزار گردید.
مدیریت هزینه ها، کاهش هزینه های جاری، رعایت مقررات و نظم اداری و استفاده بهینه از حدود و وظایف تعیین شده برای خدمات بهینه از محور مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
سازمان ترافیک