امروز
پنجشنبه
خرداد 1399
15
قمری:12 شوال 1441

میلادی:4 ژوئن 2020
 
تاریخ : شنبه 16 فروردين 1399     |     کد : 2217

مدیرعامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز:

افزایش فضاهای آموزشی فرهنگ ترافیک از اولویت برنامه های ما در سال جدید است

با همکاری سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری تبریز ، پارک ترافیکی در ائل گلی تبریز احداث خواهد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز ؛ مدیر عامل سازمان ترافیک با اعلام این خبر وضمن تقدیر از دکتر برزگر جلالی مدیر عامل سازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهرداری تبریز جهت واگذاری محل مذکور گفت : تلاش داریم شهروندان ضمن حضور در فضاهای تفریحی از امکانات فرهنگی وآموزشی ترافیکی هم بهره مند شوند که این امر در ارتقائ فرهنگ ترافیکی شهر تبریز می تواند نقش بسزایی داشته باشد 
اصغر آدی بیگ افزود : خوشبختانه با نظر مثبت سازمان پارکها وهمکاری همه جانبه این بزرگواران از محل در نظر گرفته شده برای احداث و ایجاد پارک آموزشی ترافیک در ائل گلی به همراه کارشناسان مربوطه از هردوسازمان بازدید به عمل آمد که تلاش داریم در اولین فرصت کارهای مربوط به مطالعه وطراحی اولیه انجام پذیرد تا در آینده ای نزدیک شاهد احداث این فضای آموزشی و فرهنگی برای شهروندان باشیمسازمان ترافیک