امروز
سه شنبه
آذر 1399
11
قمری:16 ربيع الثاني 1442

میلادی:1 دسامبر 2020
 
تاریخ : چهارشنبه 4 تير 1399     |     کد : 2338

تبریز از لنز سازمان ترافیک ( بخش هیجدهم )

رعایت و عدم رعایت قوانین ترافیکی در شریانهای اصلی کلانشهر تبریز در یک قاب

نگاهی به رفتار ترافیکی شهروندان در سطح شهر
 


PDF چاپ چاپ