امروز
سه شنبه
آذر 1399
11
قمری:16 ربيع الثاني 1442

میلادی:1 دسامبر 2020
 
تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1399     |     کد : 2422

مدیر عامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز در سه شنبه بدون خودرو این هفته :

دوچرخه های خودرا از انباری بیرون بیاوریم و هوای شهر وهوای سلامتی خود را در یابیم

مسیرهای کوتاه را با دوچرخه یا پیاده طی کردن باعث نشاط اجتماعی وافزایش تحرک وکاهش ترافیک وآلودگی کلانشهر ها میگردد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز؛ مدیر عامل سازمان ترافیک ضمن استفاده از دوچرخه برای حضور در جلسه شورای اسلامی گفت : پویش سه شنبه های بدون خودرو منحصر به روز ماه یا ساعت خاص ومشخصی نیست وهر زمان که امکانپذیر باشد باید از این وسیله نقلیه پاک توسط اعضای خانواده وکارکنان ادارات ومشاغل مختلف استفاده گردد 


PDF چاپ چاپ