امروز
سه شنبه
آذر 1399
11
قمری:16 ربيع الثاني 1442

میلادی:1 دسامبر 2020
 
تاریخ : دوشنبه 14 مهر 1399     |     کد : 2454

توقف در حریم شطرنجی (Yellow box ) خلاف قانون است

رانندگان از توقف روی خطوط زرد شطرنجی (Yellow box ) خودداری کنند

از روی خطوط شطرنجی فقط باید عبور کنیم و روی این محوطه نه توقف و نه آن را اشغال کنیم

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز ،  خطوط زرد شطرنجی که در تقاطع ‌‏های اصلی شهر ترسیم شده‌‏است، محوطه ‌‏ای است که همیشه باید خالی باشد و سعی شود به هیچ عنوان روی این خطوط توقف نشود.
از روی خطوط شطرنجی فقط باید عبور کنیم و روی این محوطه نه توقف و نه آن را اشغال کنیم؛ چرا که ممکن است وسط چهارراه چراغ‌‏ قرمز شود و در این حالت ما مسیرهای دیگر را بسته و راه‌‏ بندان ایجاد می ‌‏کنیم.
بر این اساس وقتی چراغ سبز است، ولی آن طرف چهارراه (چپ، راست یا مستقیم) مسیر بسته است، باید مانند چراغ قرمز عمل شود و همین طرف چهار راه و پشت خطوط شطرنجی صبر کنیم تا مسیر باز شود و بعد حرکت کنیم.
اگر قبل از خطوط شطرنجی توقف کردیم و رانندگان پشت سر اقدام به بوق زدن کردند، نشانگر عدم اطلاع آنان از قانون خطوط شطرنجی است و ما بدون توجه به این اقدام، باید قانون را رعایت کنیم.
اصغر آدی بیگ مدیر عامل سازمان ترافیک ، عامل اصلی ناهنجاریها وافزایش حجم ترافیک در تقاطع های مذکور را عدم آشنایی یا رعایت نکردن قوانین مربوطه دانست واظهار امیدواری کرد ؛ با همراهی شهروندان ورعایت بهینه قوانین مربوط به تقاطع های هوشمند شرایط ترافیکی مطلوبتری خواهیم داشت ومشمول اعمال قانون نیز نخواهیم شد .
 


PDF چاپ چاپ