امروز
يکشنبه
آبان 1399
4
قمری:08 ربيع الأول 1442

میلادی:25 اکتبر 2020
 
تاریخ : يکشنبه 20 مهر 1399     |     کد : 2461

در جلسه معاونین و مدیران سازمان ترافیک مطرح شد:

برنامه ها و پروژه های سازمان ترافیک و حمل و نقل شهری باید مطالعه شده و با شفاف سازی کامل وظایف وبودجه مورد نظر انجام پذیرد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، مدیرعامل سازمان ترافیک در جلسه بودجه سازمان که با حضور معاونین و مدیران در اتاق جلسه سازمان ترافیک برگزار گردید گفت: بودجه بندی در قدم نخست باید به شکل مطالعه شده و صحیح انجام پذیرد تا وظایف مناطق و سازمان به شکل شفاف و قانونی مشخص گردد. انتظار درآمدزایی از سازمان ترافیک صحیح نیست و نگرش به این سازمان باید خدماتی باشد تا بتوانیم در عرصه مدیریت ترافیک کلانشهر تبریز موثر عمل نماییم.
اصغر آدی بیگ افزود: جزییات مطالعات ترافیکی و فعالیتهای فرهنگی با تعیین برنامه ها و بودجه مورد نیاز توسط واحدهای مربوطه تا پایان مهر ماه تهیه و ارایه گردد و مدیران واحدها موظند پاسخگوی مراجعین  و شهروندان بوده و مشکلات مطروحه را حل و رفع نمایند.


 


PDF چاپ چاپ