امروز
چهارشنبه
اسفند 1399
6
قمری:12 رجب 1442

میلادی:24 فوریه 2021
 
تاریخ : پنجشنبه 23 بهمن 1399     |     کد : 2649

توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز انجام پذیرفت:

بازدید و حل مشکلات پارکینگهای 29 بهمن و تربیت

ایرادات پیش آمده در تاسیسات پارکینگهای 29 بهمن و تربیت مورد رسیدگی قرار گرفت و رفع گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز؛ جانمایی و تغییر مسیر جت فن های پارکینگ 29 بهمن، رفع ایرادات پارکینگ تربیت ( تعویض و بهسازی لوله کشی تاسیسات ) در قسمتهای معیوب پارکینگ توسط کارگاه امانی سازمان با هماهنگی مسئول امور پارکینگهای سازمان انجام پذیرفت. 


PDF چاپ چاپ