امروز
يکشنبه
فروردين 1400
22
قمری:29 شعبان 1442

میلادی:11 آوریل 2021
 
تاریخ : چهارشنبه 11 فروردين 1400     |     کد : 2683

بازدید کارشناسی کارشناسان سازمان آتش نشانی از سازمان ترافیک جهت اطمینان از ایمنی ساختمان اداری سازمان

بازدید کارشناس سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز از ساختمان سازمان ترافیک در راستای بررسی وجود یا عدم وجود الزامات ایمنی ساختمان در فضای اداری

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز؛ وجود محیطی امن به لحاظ سازه ای ودیگر فاکتورهای ایمنی ،برای محیط های کاری ازالزامات آرامش کارکنان می باشد بررسی مسائل ومشکلات موجود وحل ورفع آن نیز از وظایف مجموعه شهرداری تبریز می باشد که در این راستا سازمان آتش نشانی اقدامات کارشناسی را آغاز نموده است که امید است منتج به نتایج بهینه گردد .


 


PDF چاپ چاپ