امروز
يکشنبه
فروردين 1400
22
قمری:29 شعبان 1442

میلادی:11 آوریل 2021
 
تاریخ : شنبه 14 فروردين 1400     |     کد : 2685

در کمیته کارشناسی سرمایه گذاری مطرح شد؛

احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک

جلسه کمیته کارشناسی با موضوع بازگشایی پاکت های فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار با ریاست مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز برگزار شد.

به گزارش شهریار، رضا جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز در حاشیه این جلسه گفت:کمیته کارشناسی در این جلسه در خصوص بازگشایی پاکت های فراخوان عمومی ۲ خط معاینه فنی خودروهای سبک در قالب یک مرکز معاینه فنی دو خطه در مناطق فاقد معاینه فنی خودرو تصمیم گیری کرد.
وی افزود:فراخوان فوق الذکردر ۲ نوبت توسط مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز و با مطالعات و هماهنگی های سازمان حمل ونقل ترافیک انجام گرفت.
جمالی خاطرنشان کرد: این فراخوان شناسایی در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی بهینه به شهروندان و تسهیل و تسریع امور و با در نظر گرفتن حفظ و ارتقای ایمنی و  مسائل زیست محیطی و با مشارکت بخش خصوصی انجام می گیرد.
وی ادامه داد: در این جلسه پیشنهادات بررسی و جهت طی مراحل قانونی به سازمان حمل و نقل ترافیک ارجاع داده شد.


PDF چاپ چاپ