امروز
يکشنبه
فروردين 1400
22
قمری:29 شعبان 1442

میلادی:11 آوریل 2021
 
تاریخ : شنبه 14 فروردين 1400     |     کد : 2686

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز

تعرفه و بهای خدمات پارک حاشیه ای در سال 1400 مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز؛ از پانزده فروردین ماه سال جاری تعرفه خدمات پارک حاشیه ای اعمال خواهد شد. مدیران و کارشناسان و پیمانکاران مجموعه سازمان با آگاهی و اشرافیت کامل بر مفاد تعرفه در جهت ارایه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان کوشا خواهند بود.
 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در آدرس htt:// Daramad.tabriz.ir قابل دسترسی است.PDF چاپ چاپ