امروز
يکشنبه
فروردين 1400
22
قمری:29 شعبان 1442

میلادی:11 آوریل 2021
 
تاریخ : دوشنبه 16 فروردين 1400     |     کد : 2689

مدیر عامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز :

شهرها باید براساس حرکت انسان برنامه ریزی وطراحی شوند

عابر پیاده باید بر فضای شهری غلبه یابد واین امر با افزایش پیاده راهها وهمراهی مناطق دهگانه امکانپذیر است

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز ، مدیر عامل سازمان ترافیک ضمن اشاره به مطالعات انجام پذیرفته در خصوص افزایش پیاده راهها در تبریز وتصویب این طرحها در شورای ترافیک استان وابلاغ به مناطق جهت اجرا گفت : البته در سال گذشته به شکل عملی در این زمینه عملکرد قابل دفاع نداشتیم وامیدوارم در سال 1400 با همکاری مناطق واحرای طرحهای مصوب ابلاغی طرح انسان محوری با افزایش پیاده راهها تحقق یابد
در این طرحها تلاش شده است نیازهای اصلی عابرین پیاده که در آن لازم است برنامه ریزی، طراحی و نگهداری مسیرهای پیاده (پیاده رو، پیاده گذر، پیاده راه، …) با توجه به پنج عامل پیوستگی یعنی پیاده‌ها به شبکه پیوسته‌ای نیاز دارند که همه مبدا را به همه مقصدها، بدون وقفه و بریدگی، ارتباط دهد، کوتاهی به این معنی که پیاده ها نسبت به فاصله ها فوق العاد حساس هستند و به صورت معمول کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنند مد نظر قرار داده شود .
اصغر آدی بیگ افزود : در طراحی و برنامه ریزی شهرها انسان‌ها باید مبنا ی طرح باشند ، لازم است روش‌هایی را در طراحی شهرها و اجزاء آن در نظر گرفت که مبنا بودن انسان رعایت شود، هنگامی که مقطع یک مسیر طراحی می شود تعداد خطوط عبوری و حتی پارکینگ با عرض لازم برای سواره در نظر گرفته می شود در حالی که هرچه باقی ماند به عرض پیاده رو اختصاص می دهند؛ در شرایطی که بدین صورت تعیین عرض برای پیاده رو می‌شود پس به طور حتم عابران پیاده با مشکلاتی چون برخوردهای متعدد با دیگران، سختی در حرکت، استفاده از سطح سواره برای حرکت و … روبه رو خواهند بود.

 


PDF چاپ چاپ