امروز
يکشنبه
فروردين 1400
22
قمری:29 شعبان 1442

میلادی:11 آوریل 2021
 
تاریخ : چهارشنبه 18 فروردين 1400     |     کد : 2693

مدیر عامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریزدر حاشیه بازدید از جاده سنتو وورودی شهرک مایان به همراه شهردار منطقه 6 :

اولین گام دربهبود سطح ایمنی ترافیک راه شناسایی نقاط حادثه خیز می باشد.

تصادف یک رخداد چند علتی است و تاثیر همزمان چند عامل باعث وقوع یک تصادف می شود.در نتیجه در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصادف در شناسایی نقاط حادثه خیز می تواند آمار حوادث را کاهش دهد

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز ، مدیر عامل سازمان ترافیک ، شهردار منطقه 6 ومعاونین وکارشناسان سازمان ترافیک وشهرداری منطقه 6 تبریز از چند نقطه حادثه خیز بازدید کردند ، مدیر عامل سازمان ترافیک در حاشیه بازدید از نقاط حادثه خیز در محور جاده سنتو ووردی شهرک مایان  گفت : حمل ونقل سریع وایمن در دنیای امروز یکی از بزرگترین ابعاد زندگی بشر را تشکیل می دهد عدم وجود ايمني، به خصوص در شریانهای اصلی وپرتردد ، باعث بروز حوادث ناگواري مي شود که معمولا با کشته يا زخمي شدن شهروندانمان همراه است. با توجه به خسارات جاني و مالي فراواني که تصادفات تحميل مي کند، در نظر گرفتن مبحث ايمني به عنوان اولويت اول در برنامه هاي مديريت حمل و نقل وترافیک به حساب می آید . بازديد ادواری، بررسي ميداني و منظم مشکلات مطروحه از طرف شهروندان وکارشناسان مارادر مسیر رسیدم به شهر ایمن به لحاظ ترافیکی یاریگر باشد .

PDF چاپ چاپ