امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
تاریخ : پنجشنبه 15 ارديبهشت 1401     |     کد : 2896

افزایش 2 درصدی مراجعین مراکز معاینه فنی

تعداد خودروهای مراجعه کننده به مراکز شش گانه معاینه فنی شهرداری تبریز 2 درصد افزایش داشته است.

تعداد خودروهای مراجعه کننده به مراکز شش گانه معاینه فنی شهرداری تبریز 2 درصد افزایش داشته و تنها 30 درصد به علت نقص فنی موفق به اخذ گواهی معاینه فنی در مراجعه اول نشده اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز، در سال 1400 تعداد 241841 دستگاه خودروی سبک به مراکز شش گانه معاینه فنی شهرداری تبریز مراجعه کردند که در مقایسه با سال گذشته حدود 2 درصد افزایش داشته است.
از آمار اعلامی 198768 دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول می باشد. با نگاهی آماری به سال 1400، نقص مربوط به آلایندگی 28028، تست ترمز 17364، کمک فنر 16844، انحراف محور 3540 و وضعیت ظاهری 16844، از عمده نقایص خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی بود که توسط مراکز شناسایی و جهت اخذ معاینه فنی توسط راکبین آن رفع ایراد شده است و در مجموع حدود 30 درصد از خودروها به علت نقص فنی موفق به اخذ گواهی معاینه فنی در مراجعه اول نشده اند.

 


PDF چاپ چاپ